W Ośrodku Szkoleniowym EKOMO istnieją trzy grupy kursów, które pozwalają na uzyskanie uprawnień związanych z eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci. 

 Grupa 1 (G1) to kurs elektryczny, który jest przeznaczony dla pracowników zajmujących się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Kurs w tej grupie przygotowuje do pracy z instalacjami elektrycznymi oraz zdobycia uprawnień SEP, które są niezbędne dla osób pracujących w branży elektrotechnicznej.

Grupa 2 (G2) to kurs energetyczny, który jest przeznaczony dla pracowników zajmujących się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Kurs w tej grupie przygotowuje do pracy z instalacjami cieplnymi oraz zdobycia uprawnień związanych z eksploatacją i/lub dozorem tych instalacji.

Grupa 3 (G3) to kurs gazowy, który jest przeznaczony dla pracowników zajmujących się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Kurs w tej grupie przygotowuje do pracy z instalacjami gazowymi oraz zdobycia uprawnień związanych z eksploatacją i/lub dozorem tych instalacji.

Każdy z kursów w grupie G1, G2 i G3 przygotowuje do eksploatacji i/lub dozoru instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych. Dzięki tym kursom uczestnicy mogą zdobyć niezbędną wiedzę oraz umiejętności do pracy z różnymi instalacjami oraz uzyskać uprawnienia, które są wymagane dla osób pracujących w branżach elektrotechnicznej, cieplnej i gazowej. Warto zaznaczyć, że kursy te są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy zapewniają wysoką jakość szkolenia oraz przygotowanie do egzaminów i uzyskania wymaganych uprawnień.

Jeżeli potrzebujesz uprawnień SEP w zakresie eksploatacji, pomiarów lub dozoru – zapraszamy do kontaktu.