Kursy UDT z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego

Kursy UDT z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego

1. Podesty ruchome przejezdne

2. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

3. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

4. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

5. Żurawie przenośne i przewoźne

Oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem

1. Podesty ruchome przejezdne

2. Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

3. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

4. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

5. Żurawie przenośne i przewoźne

Oraz inne zgodnie z zapotrzebowaniem

Tematykę kursów realizujemy w oparciu o programy autorskie, z uwzględnieniem wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego (DT-1/PR/19/Załącznik 4 / Wydanie 9/21.03.2019). Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego / certyfikatu do obsługi.

Zestawiona poniżej tematyka ujmuje zakres wiadomości, jaki powinien znać kandydat ubiegający się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi. Komisja egzaminacyjna w oparciu o podany zestaw zagadnień w czasie egzaminu formułuje pytania uzależnione od konkretnych rodzajów i typów urządzeń technicznych, o których obsługę ubiega się kandydat.

 1. Znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi urządzeń.
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego objęte zakresem uprawnienia.
 3. Udźwig (charakterystyka udźwigu).
 4. Pojęcie stateczności urządzenia.
 5. Budowa urządzeń.
 6. Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
 7. Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
 8. Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
 9. Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.
 10. Współpraca z hakowymi i sygnalistami.
 11. Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport ładunku przez otwory w stropach, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych i głębokich wykopów.
 12. Zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych zasilanych gazem (LPG).
 13. Warunki bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń.

Tematykę kursów realizujemy w oparciu o programy autorskie, z uwzględnieniem wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego (DT-1/PR/19/Załącznik 4 / Wydanie 9/21.03.2019). Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego / certyfikatu do obsługi.

Zestawiona poniżej tematyka ujmuje zakres wiadomości, jaki powinien znać kandydat ubiegający się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi. Komisja egzaminacyjna w oparciu o podany zestaw zagadnień w czasie egzaminu formułuje pytania uzależnione od konkretnych rodzajów i typów urządzeń technicznych, o których obsługę ubiega się kandydat.

 1. Znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi urządzeń.
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego objęte zakresem uprawnienia.
 3. Udźwig (charakterystyka udźwigu).
 4. Pojęcie stateczności urządzenia.
 5. Budowa urządzeń.
 6. Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
 7. Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
 8. Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
 9. Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.
 10. Współpraca z hakowymi i sygnalistami.
 11. Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport ładunku przez otwory w stropach, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych i głębokich wykopów.
 12. Zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych zasilanych gazem (LPG).
 13. Warunki bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń.

Jak zdobyć kwalifikację UDT?

Jeśli masz ukończone 18 lat, minimum szkołę podstawową i stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku operatora danego urządzenia transportu bliskiego zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego, dzięki któremu poznamy Twoje oczekiwania, wymagania, preferencje, przygotowując odpowiednią ofertę.

Na samym początku należy odbyć kurs, który dla Ciebie zorganizujemy.

W cenie kursu zawarte są koszty materiałów dydaktycznych oraz koszt egzaminu (UDT).

Dla wszystkich kursantów a w szczególności osób pracujących w systemach zmianowych oferujemy elastyczne godziny zajęć.

Wykładowcy kursu to osoby z bogatym doświadczeniem w kształceniu, posiadający wykształcenie, wiedzę i umiejętności pedagogiczne w zakresie organizacji, prowadzenia szkoleń i kształcenia młodzieży oraz osób dorosłych.

Nad uczestnikami szkoleń roztaczamy pełną opiekę, od momentu rozpoczęcia szkolenia, poprzez system kształcenia, organizacją egzaminów przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego po przekazanie zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT.

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra szkoląca, bezstresowo z pełną dbałością o klienta przygotowuje uczestników szkoleń do pełnienia obowiązków odpowiedzialnego i świadomego operatora.

Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania uprawnień do obsługi danego typu urządzeń transportu bliskiego.

Jak zdobyć kwalifikację UDT?

Jeśli masz ukończone 18 lat, minimum szkołę podstawową i stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku operatora danego urządzenia transportu bliskiego zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego, dzięki któremu poznamy Twoje oczekiwania, wymagania, preferencje, przygotowując odpowiednią ofertę.

Na samym początku należy odbyć kurs, który dla Ciebie zorganizujemy.

W cenie kursu zawarte są koszty materiałów dydaktycznych oraz koszt egzaminu (UDT).

Dla wszystkich kursantów a w szczególności osób pracujących w systemach zmianowych oferujemy elastyczne godziny zajęć.

Wykładowcy kursu to osoby z bogatym doświadczeniem w kształceniu, posiadający wykształcenie, wiedzę i umiejętności pedagogiczne w zakresie organizacji, prowadzenia szkoleń i kształcenia młodzieży oraz osób dorosłych.

Nad uczestnikami szkoleń roztaczamy pełną opiekę, od momentu rozpoczęcia szkolenia, poprzez system kształcenia, organizacją egzaminów przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego po przekazanie zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT.

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra szkoląca, bezstresowo z pełną dbałością o klienta przygotowuje uczestników szkoleń do pełnienia obowiązków odpowiedzialnego i świadomego operatora.

Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskania uprawnień do obsługi danego typu urządzeń transportu bliskiego.